Kärnavfallsrådets svar på remiss från Miljödepartementet: Förslag till direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

2010-12-09 Ladda ned (161.99 KB)

Dnr 30/2010. Yttrande till Miljödepartementet.