Kärnavfallsrådets svar på remiss från Miljödepartementet: Förslag till genomförande av rådets direktiv 2011/70 om inrättandet av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (M2012/1826/Ke)

2012-10-18 Ladda ned (86.99 KB)

Dnr 41/2012 Yttrande til Miljödepartementet.