Kärnavfallsrådets synpunkter på behov av kompletteringar av ansökan för tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (M 1333-11)

2012-10-31 Ladda ned (1.65 MB)

Dnr 43/2012 Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.