Kärnavfallsrådets synpunkter på behov av kompletteringar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan angående utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

2015-09-14 Ladda ned (31.73 KB)

Dnr 21/2015. Yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten.