Kärnavfallsrådets synpunkter på behov av kompletteringar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan angående utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

2015-02-27 Ladda ned (26.63 KB)

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.