Kärnavfallsrådets synpunkter på den strategiska miljöbedömningen av Polens nationella program för kärnkraft enligt Esbokonventionen

2011-10-21 Ladda ned (136.62 KB)

Dnr 53/2011. Synpunkter till Naturvårdsverket.