Kärnavfallsrådets synpunkter på: Förslag till förändringar i lagen (2006:647) och förordningen (2008:715) samt Promemoria Myndighetsansvaret i finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

2016-01-20 Ladda ned (304.88 KB)

Dnr 18/2013 och 10/2014. Yttrande till Miljödepartementet.