Kärnavfallsrådets synpunkter på Länsstyrelsen i Kalmar läns begäran om medel ur Kärnavfallsfonden för år 2011

2011-10-22 Ladda ned (128.4 KB)

Dnr 58/2011. Yttrande till Miljödepartementet.