Kärnavfallsrådets synpunkter på Länsstyrelsens i Uppsala län begäran om medel ur kärnavfallsfonden för år 2011.

2011-03-30 Ladda ned (99.17 KB)

Dnr 14/ 2011. Yttrande till Miljödepartementet.