Kärnavfallsrådets synpunkter på miljökonsekvensbedömnings-programmet för en alternativ kärnkraftsreaktor vid kärnkraftsanläggningen i Pyhäjoki, Finland

2013-11-21 Ladda ned (19.2 KB)

Dnr 29/2013 Synpunkter till Naturvårdsverket.