Kärnavfallsrådets synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki, Finland

2014-04-24 Ladda ned (18.5 KB)

Dnr 15/2014. Synpunkter till Naturvårdsverket.