Kärnavfallsrådets synpunkter på Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) ansökan om extra medel ur kärnavfallsfonden för 2011

2011-10-26 Ladda ned (125.91 KB)

Dnr 23/2010. Yttrande till Miljödepartementet.