Kärnavfallsrådets synpunkter på Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) förslag på ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

2010-11-05 Ladda ned (103.4 KB)

Dnr 25/2010. Yttrande till Miljödepartementet.