Kärnavfallsrådets synpunkter på Regionförbundet i Uppsala läns reviderade ansökan om medel ur kärnavfallsfonden (Dnr: M2010/4998/Mk)

2011-03-10 Ladda ned (117.61 KB)

Dnr 13/ 2011. Yttrande till Miljödepartementet.