Kärnavfallsrådets synpunkter på SKB:s samråd om uppförande av anläggning för slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall

2011-12-14 Ladda ned (190.59 KB)

Dnr 60/ 2011. Yttrande till SKB.