Kärnavfallsrådets synpunkter på skrivelsen: Begäran om förhandsbesked från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, om möjligheten att periodisera underskott vid användning av medel ur kärnavfallsfonden för 2009 mot överskott av användning...

2010-10-25 Ladda ned (97.56 KB)

Dnr 22/2010. Synpunkter till Miljödepartementet.