Kärnavfallsrådets synpunkter på slutbetänkandet av utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik och strålskyddsområdet: Strålsäkerhet i ny form

2011-10-10 Ladda ned (118.33 KB)

Dnr 52/ 2011. Yttrande till Miljödepartementet.