Kärnavfallsrådets synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

2011-03-30 Ladda ned (106.06 KB)

Dnr 18/ 2011. Yttrande till Miljödepartementet.