Kärnavfallsrådets synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens utkast av rapporten Nationell Plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (Nationell plan)

2021-02-12 Ladda ned (156.58 KB)

 Bilaga till Kärnavfallsrådets yttrande om nationell plan

Ladda ned (917.08 KB)