Kärnavfallsrådets synpunkter på Underrättelse från Danmark i enighet med Esbokonventionens protokoll om plan för etablering av slutdeponi för danskt låg- och medelaktivt radioaktivt avfall

2014-06-25 Ladda ned (19.09 KB)

Dnr 21/2014. Synpunkter till Naturvårdsverket.