Kärnavfallsrådets yttr ang domstolens utkast till förhandlingsordning och syn i mål ang SKB:s ansökan om tillst till anläggn i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt besked ang rådets deltagande i huvudförh

2017-05-16 Ladda ned (17.94 KB)

Dnr Komm 2017/00757 till mark- och miljödomstolen