Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1989

1989-02-01