Material till undersökning om kompetensförsörjning i SOU 2020:9

2020-02-20

Här finns bakgrundsmaterial till Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport SOU 2020:9 kapitel 2.

 Datainsamlingsmallar, Internationell kompetensförsörjningsanalys Oxford Research AB för Kärnavfallsrådet juni 2019:

Belgien:

Ladda ned (636.9 KB)

Finland:

Ladda ned (610.51 KB)

 Frankrike:

Ladda ned (667 KB)

Spanien:

Ladda ned (826.03 KB)

Storbritannien:

Ladda ned (721.02 KB)

Sverige:

Ladda ned (308.63 KB)

Tyskland:

Ladda ned (720.46 KB)

PM: Tysklands utveckling av koncept för framtida kompetensförsörjning Oxford Research AB för Kärnavfallsrådet
25 oktober 2019:

Ladda ned (288.17 KB)