Möte med SSM

2017-10-05

Referensgruppsmöte rörande SSM:s regeringsuppdrag om "Långsiktig kompetensförsörjning".