Seminarium om Kärnavfallsrådets rapport Kärnavfallet − en fråga i ständig förändring (SOU 2017:8)

2017-04-28

bild från seminariet

Fredagen den 28 april anordnade Kärnavfallsrådet ett seminarium om Kärnavfallsrådets rapport Kärnavfallet - en fråga i ständig förändring (SOU 2017:8). Seminariet var välbesökt. Ta del av program, deltagarlista samt seminariets olika presentationer nedan.

Läs kunskapsrapporten här

Seminarieprogram med deltagarlista

Ladda ned (705.58 KB)

Presentationer under seminariet

Hur kraven på ett slutförvar för använt kärnbränsle vuxit fram:

Ladda ned (242.52 KB)

 Framtidsscenarier och slutförvarsprojektet:

Ladda ned (331.29 KB)

 Fortsatta politiska utmaningar:

Ladda ned (461.24 KB)

 En ny generation kärnreaktorer:

Ladda ned (689.61 KB)

Om kärnavfallsrådet: 

Ladda ned (232.8 KB)