Nyhetsblad från Kärnavfallsrådet 2015:1:1

2015-03-24
Nyhetsblad
Ladda ned (289.59 KB)

Nyhetsbladet 2015:1:1 är det första av fem delar från Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 − Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet.