Hänt från Kärnavfallsrådet

Skrivelse till Miljödepartementet rörande prövning och särskiljning av slutförvarssystemet

Kärnavfallsrådet har den 24 mars översänt en skrivelse till Miljödepartementet.

Läs skrivelsen här