Kontakta oss

Kärnavfallsrådet e-post: karnavfallsradet@regeringskansliet.se    
Denna adress gäller även om du önskar ta del av Kärnavfallsrådets utskick kring seminarier och publikationer.

Postadress

Regeringskansliet                                        
M 1992:A Kärnavfallsrådet                                          
Garnisonen
103 33 Stockholm

Kansli

Johanna Swedin, vetenskaplig sekreterare 
Telefon: 08-405 24 37, mobil: 070-615 24 37
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se 

Evis Bergenlöv, biträdande sekreterare
Telefon: 08-405 20 44 , mobil: 070-699 39 95
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se