Strategiska dokument

Kärnavfallsrådet ingår i Statens Offentliga utredningar och arbetet styrs av tilläggsdirektiv 2018:18, som ersätter de tidigare direktiven 1992:72 och 2009:31.

Direktiv 2018:18

Ladda ned (45.39 KB)

Direktiv 2009:31:

Ladda ned (73.3 KB)

Kärnavfallsrådets verksamhetplan för 2020:

Ladda ned (185.22 KB)