Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Omslagsbild SOU 2022:07
Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2022-03-01

 

Läs pressmeddelandet nedan:

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2007-05-01

Det finns tre fördjupningsrapporter till SOU 2007:38. Klicka på titeln så kommer du till rapporten.

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2004-06-01
Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2001-05-01
Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1998-02-01
Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1995-02-01

Sidor