Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1992-02-01
Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1989-02-01
Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1987-02-01

Sidor