Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-09-01
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-06-21
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-05-12
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-03-17
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-01-27
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-01-18
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-10-22
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-09-01
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-05-12
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-03-26
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-01-28
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-12-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-10-22
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-09-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-09-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-05-14
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-04-10
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-02-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-12-04
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-10-10

Sidor