Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-03-26
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-01-28
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-12-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-10-22
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-09-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-09-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-05-14
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-04-10
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-02-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-12-04
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-10-10
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-09-04
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-05-14
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-03-14
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-01-16
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-12-05
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-10-10
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-08-29
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-05-09
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-04-04

Sidor