Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-10-08
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-09-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-06-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-04-23
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-03-19
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-01-29
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-12-06
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-10-17
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-09-13
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-06-01
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-04-24
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-03-27
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-02-07
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-12-09
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-10-24
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-09-06
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-06-14
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-05-12
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-03-25
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-02-16

Sidor