Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2019-09-23

Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2019-09-13

Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen angående Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttranden, dels i ärendet om tillåtlighetspröv

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2016-11-16

Dnr Komm2016/01534/M 1992:A. Yttrande till Naturvårdsverket.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2016-05-05

Dnr Komm2016/00289/M1992:A  Yttrande till Strålsäkerh

Sidor