Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2016-11-16

Dnr Komm2016/01534/M 1992:A. Yttrande till Naturvårdsverket.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2016-05-05

Dnr Komm2016/00289/M1992:A  Yttrande till Strålsäkerh

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2015-06-26

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. 

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2015-01-16

Dnr 1/2015 Synpunkter till Naturvårdsverket.

Sidor