Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2014-09-30

Dnr 22/2014 Synpunkter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2014-05-06

Dnr 16/2014. Yttrande till SKB.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2014-04-24

Dnr 15/2014. Synpunkter till Naturvårdsverket.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-12-14

Dnr 60/ 2011. Yttrande till SKB.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-10-26

Dnr 23/2010. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-10-22

Dnr 58/2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-10-21

Dnr 53/2011. Synpunkter till Naturvårdsverket.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-08-15

Dnr 29/ 2011. Yttrande till SSM.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-03-30

Dnr 14/ 2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-03-10

Dnr 13/ 2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Sidor