Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-01-27

Dnr 5/2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2010-12-09

Dnr 30/2010. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2010-11-05

Dnr 24/2010. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2010-10-24

Dnr 18/2010. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2010-08-06

Dnr 10/2010. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2009-01-01

Om du önskar äldre remissvar och yttranden maila till: karnavfallsradet@regeringskansliet.se

Sidor