Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2022-12-29

Dnr Komm2022/00816/M 1992:A 

bild
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2020-06-30

 

bild
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2017-06-21
sou
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2014-06-29
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2011-06-30
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
1996-06-30

SOU:er som publicerats före 2000 återfinns på: http://regina.kb.se

Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
1993-06-30

SOU:er som publicerats före 2000 återfinns på: http://regina.kb.se