Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-06-15

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-04-10

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-03-15

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-03-15

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-03-15

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Nyhetsblad
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-24

Nyhetsbladet 2015:1:1 är det första av fem delar från Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport SOU 2015:11 Kunskapsläget på kä

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2014-12-15
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2013-11-30
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2013-06-01
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2013-02-15
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2012-12-01

Sidor