Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2012-11-20
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2012-04-15
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2012-04-10
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2011-12-20
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2011-11-10
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2011-07-15
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2011-06-10
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2010-11-30
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2010-04-30
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2010-02-01
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2009-12-20

Sidor