Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2022-03-01
Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2020-02-20

Här finns bakgrundsmaterial till Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport SOU 2020:9 kapitel 2.

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2020-02-20

Resultat från enkätundersökning av medborgarnas syn på kärnavfallsförvaret.

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2019-09-30

 

The workshop 21–23 May, 2019 was co-hosted by:
• Swedish National Council for Nuclear Waste (Kärnavfallsrådet)

Sidor