Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2022-12-07

En utredning utförd av Oxford Research.

Nedan finns presentationen från 6 december 2022.

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2019-04-03

Kärntekniklagutredningens betänkande Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar SOU:2019:16 överlämnades den 1 april 2019 till regeringen.

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2017-04-28

Författare: John Black, In Site Hydro, beställd av Kärnavfallsrådet inför granskningen av SKB:s Fudprogram 2016.

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2014-01-22

Jitka Zakova & Janne Wallenius, KTH, beställd av Kärnavfallsrådet. (Januari 2014).

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2013-05-29

Ove Stephansson, Stephansson Rock Consulting, beställd av Kärnavfallrådet inför granskningen av SKB:s Fudprogram 2013.

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2013-05-22

Willis Forsling, Prof. Emeritus i Oorganisk kemi, Luleå tekniska universitet,
Ledamot i Kärnavfallsrådet. (Maj 2013).

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2013-05-22

Lars Marklund, Tyréns, beställd av Kärnavfallrådet inför granskningen av SKB:s Fudprogram 2013.

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2011-05-22

Ett självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik, 15 högskolepoäng.

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2011-01-22

Karl-Inge Åhäll, beställd av Kärnavfallsrådet. (Januari 2011) .

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2010-05-28

Öivind Toverud har gjort en jämförande studie på uppdrag av Kärnavfallsrådet. (Maj 2010).

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2009-12-01

Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid Umeå universitet, har sammanställt en utvärdering av Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram.

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2007-11-22

Isabel Runebjörk fick i uppdrag att ge förslag till kvalitetssäkring av vissa aspekter av genomlysningsprocessen med fokus på aktörers autenticitet

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2002-09-30

M 1999:A. Olof Söderberg, särskilde rådgivaren inom kärnavfallsområdet.  

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2002-06-30

OECD-rapporter översatta till svenska. (Miljödepartementet 2000)

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2002-06-30

OECD 2001 (Miljödepartementet 2002).

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
1999-11-22

Kommentus Förlag 1999. (M 1996:C, Olof Söderberg)