Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-06-21
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2021-05-25
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-05-12
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-03-17
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-01-27
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-01-18
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2020-10-26
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-10-22
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2020-10-07
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2020-09-29

Sidor