Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-12-01
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2021-10-21

Ovan finns remissvaret.

Pressmeddelandet finns här nedan:

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-10-19
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-10-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-09-01
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-06-21
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2021-05-25
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-05-12
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-03-17
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-01-27
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2021-01-18

Sidor