Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-09-06
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-08-15

Dnr 29/ 2011. Yttrande till SSM.

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2011-07-15
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2011-06-30
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-06-14
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2011-06-10
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2011-05-22

Ett självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik, 15 högskolepoäng.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-05-12
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-03-30

Dnr 14/ 2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-03-25
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-03-10

Dnr 13/ 2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-02-16
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-01-27

Dnr 5/2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Sidor