Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2011-05-22

Ett självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik, 15 högskolepoäng.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-05-12
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-03-30

Dnr 14/ 2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-03-25
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-03-10

Dnr 13/ 2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-02-16
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-01-27

Dnr 5/2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2011-01-22

Karl-Inge Åhäll, beställd av Kärnavfallsrådet. (Januari 2011) .

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2010-12-09

Dnr 30/2010. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2010-12-09
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2010-11-30
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2010-11-05

Dnr 24/2010. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2010-10-24

Dnr 18/2010. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2010-10-22

Sidor