Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2010-09-07
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2010-08-06

Dnr 10/2010. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2010-06-18
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2010-05-28

Öivind Toverud har gjort en jämförande studie på uppdrag av Kärnavfallsrådet. (Maj 2010).

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2010-05-20
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2010-04-30
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2010-04-15
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2010-03-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2010-02-10
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2010-02-01
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2009-12-20
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2009-12-01

Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid Umeå universitet, har sammanställt en utvärdering av Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram.

Sidor