Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2010-02-10
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2010-02-01
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2009-12-20
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2009-12-01

Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid Umeå universitet, har sammanställt en utvärdering av Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2009-01-01

Om du önskar äldre remissvar och yttranden maila till: karnavfallsradet@regeringskansliet.se

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2009-01-01

Om du önskar protokoll som är äldre än 2010 maila till: karnavfallsradet@regeringskansliet.s

Sidor