Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2009-01-01

Om du önskar äldre remissvar och yttranden maila till: karnavfallsradet@regeringskansliet.se

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2009-01-01

Om du önskar protokoll som är äldre än 2010 maila till: karnavfallsradet@regeringskansliet.s

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2007-11-22

Isabel Runebjörk fick i uppdrag att ge förslag till kvalitetssäkring av vissa aspekter av genomlysningsprocessen med fokus på aktörers autenticitet

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2007-05-20

En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2007-05-15

En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2007-05-14

En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2007-05-01

Det finns tre fördjupningsrapporter till SOU 2007:38. Klicka på titeln så kommer du till rapporten.

Sidor