Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2007-11-22

Isabel Runebjörk fick i uppdrag att ge förslag till kvalitetssäkring av vissa aspekter av genomlysningsprocessen med fokus på aktörers autenticitet

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2007-05-20

En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2007-05-15

En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2007-05-14

En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2007-05-01

Det finns tre fördjupningsrapporter till SOU 2007:38. Klicka på titeln så kommer du till rapporten.

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2005-08-15

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2004-11-01

Rapport från ett seminarium tillägnat Camilla Odhnoff, Stockholm 22 oktober 2002.

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2004-06-01
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2002-09-30

M 1999:A. Olof Söderberg, särskilde rådgivaren inom kärnavfallsområdet.  

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2002-06-30

OECD-rapporter översatta till svenska. (Miljödepartementet 2000)

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2002-06-30

OECD 2001 (Miljödepartementet 2002).

Sidor