Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2005-08-15

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2004-11-01

Rapport från ett seminarium tillägnat Camilla Odhnoff, Stockholm 22 oktober 2002.

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2004-06-01
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2002-09-30

M 1999:A. Olof Söderberg, särskilde rådgivaren inom kärnavfallsområdet.  

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2002-06-30

OECD-rapporter översatta till svenska. (Miljödepartementet 2000)

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2002-06-30

OECD 2001 (Miljödepartementet 2002).

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2001-05-01
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
1999-11-22

Kommentus Förlag 1999. (M 1996:C, Olof Söderberg)

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1998-02-01

Sidor