Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2001-05-01
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
1999-11-22

Kommentus Förlag 1999. (M 1996:C, Olof Söderberg)

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1998-02-01
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
1996-06-30

SOU:er som publicerats före 2000 återfinns på: http://regina.kb.se

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1995-02-01
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
1993-06-30

SOU:er som publicerats före 2000 återfinns på: http://regina.kb.se

Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1992-02-01
Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1989-02-01
Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
1987-02-01

Sidor