Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-09-01
bild
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2020-06-30

 

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2020-06-16
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2020-06-09
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2020-06-02
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-05-12
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-03-26
Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2020-02-20

Här finns bakgrundsmaterial till Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport SOU 2020:9 kapitel 2.

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2020-02-20

Resultat från enkätundersökning av medborgarnas syn på kärnavfallsförvaret.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-01-28
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-12-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-10-22
Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2019-09-30

 

The workshop 21–23 May, 2019 was co-hosted by:
• Swedish National Council for Nuclear Waste (Kärnavfallsrådet)

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2019-09-23

Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2019-09-13

Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen angående Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttranden, dels i ärendet om tillåtlighetspröv

Sidor