Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2020-10-26
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-10-22
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2020-10-07
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2020-09-29
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-09-01
bild
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2020-06-30

 

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2020-06-16
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2020-06-09
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2020-06-02
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-05-12
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-03-26
Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2020-02-20

Här finns bakgrundsmaterial till Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport SOU 2020:9 kapitel 2.

Sidor